Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Osięciny dnia 27.05.2022r.

AGiSO.6733.03.2022

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 27.05.2022r. zostało  zakończone postępowanie administracyjne i wydana została Decyzja Wójta Gminy Osięciny o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Dobudowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych na własnym fundamencie” na działce o nr ewidencyjnym 152/16 położonej w miejscowości Osięciny w obrębie geodezyjnym Osięciny, gm. Osięciny.

         Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 22 zamieszczono decyzję o ustaleniu lokalizacji dla w/w inwestycji pod adresem:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Osi%C4%99cinach


                W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia  strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14, pokój nr 22 w godz. 7.30 do 15.30, tel./054/265-00-30 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Osięciny.

Informuję jednocześnie, że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osięciny

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 79
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 27.05.2022 15:22:17
Data udostępnienia informacji: 27.05.2022 15:23:36
Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 15:22:17
Rejestr zmian